Project image

Kracht door Kunst

Marlous Kleijberg

Mensen leerkracht en/of veerkracht bieden door hun creativiteit (opnieuw) te laten ontdekken. Kunst als middel inzetten. Kracht door kunst. Projecten ontwerpen in samenwerking met leerkrachten binnen het PO onderwijs. Cultuureducatieve projecten ontwikkelen en uitvoeren binnen het sociaal domein, in samenwerking met andere kunstdocenten binnen uiteenlopende disciplines (dans, drama, muziek).

terug naar overzichtterug naar overzicht